Fijne vakantie toegewenst!

Beste ouders/verzorgers en kinderen,

Het schooljaar zit er alweer op… de tijd vliegt voorbij.
Laat ik beginnen met een woord van dank. Dank aan iedereen die op een of andere manier betrokken is geweest bij de school en klaar heeft gestaan voor ons en onze kinderen.
 
Dan een korte terugblik op het schooljaar.
De implementatie van coöperatief leren begint steeds meer vorm te krijgen en is in alle groepen zichtbaar.
Schoudermaatje, stilteteken, tweepraat; het zijn allemaal termen die u misschien thuis wel eens voorbij heeft horen komen…althans, dat hopen we!
Tevens zijn we verder gegaan met talentontwikkeling bij de kinderen te stimuleren. De talentenshows die we hebben gehouden, waren ook dit jaar een succes en worden ook in 2018/2019 voortgezet. Leuk deze ronde was, dat ouders ook uitgenodigd waren om te komen kijken naar het optreden van zoon of dochter.
Ook het werken met onderzoeksvragen bij kinderen hebben we doorgezet. In de bovenbouw is men gestart met het verwerken van de lesstof van de zaakvakken aan de hand van onderzoeksvragen. Kinderen geven aan dit erg leuk te vinden. Met name het stukje presenteren van je bevindingen, wordt als prettig ervaren. Ook dit zal het komende schooljaar verder worden vormgegeven.
 
Verder zal in de zomervakantie het dak van de school vervangen worden. Dit zijn de eerste stappen in het duurzaam maken van ons schoolgebouw. Ziet u de komende weken mensen op het dak lopen, dan weet u dat het goed volk is...!
 
Tot slot: rust allemaal goed uit en we zien elkaar weer op maandag 20 augustus bij de opening van het schooljaar 2018/2019.
 
Mike van Gaans, directeur

 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van