Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) / Verkeerseducatie


De Meulenrakkers heeft in 2013 het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) in ontvangst mogen nemen. Het label prijkt aan de muur naast de hoofdingang. Dit betekent dat wij schoolbreed en structureel aan verkeerseducatie doen. Zo werken we vanaf groep 4 met verkeerskrantjes, doet de school mee aan landelijk georganiseerde verkeers-activiteiten en organiseert ook zelf activiteiten.
Voorts wordt er nauw samen gewerkt met preventiemedewerkers en de wijkagent.
In groep 7 doen al onze leerlingen verkeersexamen, zowel theoretisch als op de fiets.


 

 

 

 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van