De school

                                                  

 

Gelukkig leren....leren gelukkig te zijn


Samen met Peuterspeelzaal Olleke Bolleke, Kinderdagverblijf De Bengels en naschoolse opvang De Bende, vormt De Meulenrakkers de brede school ‘Kindcentrum Ossendrecht’.

In het gebouw zit ook bibliotheek Het Markiezaat  en houden o.a. CJG, GGD en TWB er spreekuren.
Daarnaast is er ook een samenwerking met het verenigingsleven van Ossendrecht. Zo worden er naschoolse activiteiten verzorgd door het BWI, geeft de lokale muziekvereniging blokfluitles en wordt er yoga gegeven. Een echte brede school dus!
 
‘Gelukkig leren….leren gelukkig te zijn’ is het motto van onze school en vormt tevens de rode draad binnen de brede school.
We zien als onze belangrijkste taak een leef- en leeromgeving scheppen, waarin kinderen met al hun verschillen tot hun recht komen, gelukkig zijn en waar betrokken mensen werken.
Op onze school is ieder kind - ongeacht welk geloof - welkom, indien de katholieke grondslag van onze school wordt gerespecteerd. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan andere geloofsovertuigingen, waardoor de kinderen in aanraking komen met verschillende waarden en normen.


We geven goed onderwijs in een sfeer waarin kinderen zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen. Daarbij hanteren we samen opgestelde leefregels en de methode 'Kinderen en hun Sociale Talenten'. Ook gebruiken we de kennismakingsgesprekken met kind en ouders aan het begin van het schooljaar om in samenspraak te kunnen bepalen wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

Het werk- en leerklimaat op school stemmen we af op de uitgangspunten van de 21st Century Skills. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om onze kinderen te kunnen laten participeren in de maatschappij van de 21ste eeuw.
De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op samenwerkend leren. Dit doen we door coöperatieve leerstrategieën (CLS, gebaseerd op de theorie van Spencer Kagan) toe te passen in de klas. 

Het aanboren van creatief denken en talentontwikkeling zijn onderwerpen die we sinds schooljaar 2017/2018 verder aan het ontwikkelen zijn. Een visietraject gericht op het leren van kinderen vormt hiervoor de basis. Werken rondom een thema, waarbij persoonlijke leervragen centraal staan en het organiseren van talentenshows, zijn de eerste activiteiten die we in het kader van deze visie hebben uitgevoerd.

Ook ICT is een onderwerp waar we vandaag de dag niet meer omheen kunnen. Het gebruik kunnen maken van en het verstandig omgaan met ICT heeft onze structurele aandacht. Voorbeelden hiervan zijn het opzoeken van informatie, het maken van presentaties, het oefenen met (gepersonaliseerde) software en het omgaan met social media.

Met de komst van passend onderwijs, ligt onze focus op het ontwikkelen van zelfstandigheid, samenwerking en instructie op maat. Naast aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en/of sociaal-emotionele problemen, begeleiden we ook structureel kinderen met ontwikkelings-voorsprong.

 

 


Basisschool De Meulenrakkers is onderdeel van de Lowys Porquinstichting

 
 
 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van