Overblijven

Op 25 mei 2018 is de AVG-wetgeving van kracht gegaan. Wij willen u in het kader van de veiligheid erop attenderen dat in urgente gevallen, het hoofd van de overblijf bij de directie uw telefoonnummer kan opvragen, wanneer uw kind die dag overblijft. Indien u dit niet wenst, dan kunt u dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het overblijven op onze school wordt verzorgd door T.S.O. 'De Meulenrakkers'. Tussen de middag blijven er per dag ongeveer 110 kinderen over. Deze groep wordt verdeeld in drie groepen te weten:

De kleuters
Zij zitten in het vrijstaande lokaal bij de kleuters en worden begeleid door drie overblijfkrachten. De moeders halen de kleuters in de klas op en controleren middels een lijst die de juf heeft ingevuld welke kinderen die dag over moeten blijven. Als extra controle worden alle kinderen geteld en bij twijfel worden de namen opgenoemd. Na het eten gaan zij samen met de overblijfkrachten naar hun eigen kleuterspeelplaats. Om 12.45 uur worden de kleuters nogmaals gecontroleerd voor de taak op het plein van de overblijfkrachten wordt overgenomen door de leerkrachten.

Groepen 3 en 4
De kinderen worden eveneens opgehaald uit de klas en eten in de aula. Zij zitten aan één kant van de zaal bij elkaar en worden door 2 overblijfkrachten opgevangen en begeleid. Ook deze kinderen worden middels de overblijflijst gecontroleerd. Na het eten worden zij naar buiten begeleid naar de grote speelplaats. De overblijfkrachten die bij de bovenbouw staan, houden toezicht.

Bovenbouw, groepen 5 en 6
Deze groepen eten in de aula, gescheiden van de groepen 3 en 4. Ook zij worden door twee overblijfkrachten begeleid. Alle kinderen worden geteld en bij twijfel worden per klas de namen opgenoemd. Als iedereen klaar is met eten, gaan zij onder begeleiding naar de grote speelplaats waar de overblijfkrachten toezicht houden totdat zij door de leerkrachten afgelost worden.

Bovenbouw, groepen 7 en 8
Deze groepen verblijven onder het toeziend oog van twee overblijfkrachten in het handvaardigheidslokaal. Na de lunch begeleiden zij de kinderen naar hun “eigen” plein aan de rechterzijde van de school. 

Tijdens het eten, wordt er desgewenst thee, melk of chocolademelk of ranja geschonken. Ook mogen de kinderen een cup-a- soupje meenemen en er worden stukjes fruit rondgedeeld.

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen en moeten deze tussen de middag ingenomen worden, laat het ons telefonisch weten. U kunt de medicijnen bij ons afgeven en wij zorgen ervoor dat uw zoon of dochter het tabletje krijgt. Degene die administratie heeft, noteert het op de medicijnenlijst.

Overblijflijsten
In elke klas hangt een lijst met namen van de desbetreffende groep. De vaste overblijfkinderen staan al aangekruist voor de dagen dat ze op school eten. Kinderen die af en toe overblijven, geven dit door aan de juf of meneer die een kruisje achter de naam zet. Zo weten wij welke kinderen er per klas op dat moment aanwezig moeten zijn.
Het komt voor dat vaste overblijfkinderen thuis gaan eten, bij oma of een vriendje of vriendinnetje. Dan willen wij graag dat de ouders/verzorgers een briefje mee geven met hun toestemming.

Telefoonnummers
Het komt wel eens voor dat we genoodzaakt zijn u te bellen i.v.m. ziekte van uw kind of ter controle als we niet zeker weten of uw kind over moet blijven. Verandert uw telefoonnummer (thuis of mobiel), dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons door te geven, zodat wij altijd iemand kunnen bereiken.

Snoepen
Tijdens de lunch proberen wij er op te letten dat de kinderen hun boterhammen  en fruit opeten. Het komt regelmatig voor dat kinderen nogal wat snoep in hun trommeltje hebben. Als regel geldt dat kinderen geen snoep mogen meenemen tijdens het overblijven. Wilt u toch wat extra’s meegeven, denk dan aan een liga, evergreen e.d. of iets hartigs zoals kaas, snoeptomaatjes of komkommer.

Strippenkaart
Wij werken met een strippenkaartsysteem. Het is dus niet meer mogelijk per keer met los geld te betalen. Er zijn 2 verschillende strippenkaarten verkrijgbaar:
- 1 kaart van 10 strippen à € 20,-
- 1 kaart van 20 strippen à € 40,-
De mogelijkheid bestaat om meerdere kinderen uit één gezin op een kaart te zetten.

De kaarten worden voorzien van naam en groep en blijven in ons beheer. De administratie houdt de kaarten bij. U wordt tijdig middels een briefje op de hoogte gebracht als de strippenkaart bijna vol is. De volle kaart wordt dan mee naar huis gegeven. De strippenkaarten zijn de gehele schoolperiode geldig. Gaat uw kind tussentijds van school, bv. door plaatsing op andere school, verhuizing of omdat zij in groep 8 zit en de school verlaat, dan worden de openstaande strippen verrekend.

De kaarten zijn verkrijgbaar tijdens het overblijven. U kunt uw kind het geld meegeven of het geld afgeven bij de kleuterjuf. Vindt u dit bezwaarlijk, dan bestaat de mogelijkheid ze te kopen bij:
- Linda Posthuma, Wassevendreef 90, telefoon 0164-673858
- Monique Heijnen, De Ploeg 15, telefoon 0164-673848
- Jolanda v. Veldhoven, Churchillstraat 15, telefoon 0164-672570

Betalingen
Tarieven schooljaar 2019-2020:
- vaste overblijvers 4 x per week: € 240,- per jaar
- vaste overblijvers 3 x per week: € 180,- per jaar
- vaste overblijvers 2 x per week: € 120,- per jaar
- vaste overblijvers 1 x per week: €  60,- per jaar (alleen als uw kind 1 dag per week vast overblijft en u het bedrag vooraf betaalt)

Kinderen die na de kerstvakantie (per 1-1-2020) instromen als vaste overblijver, betalen tot einde schooljaar:
- voor 4 x per week: € 140,-
- voor 3 x per week: € 105,-
- voor 2 x per week: €   70,-
- voor 1 x per week: €   35,- (alleen als uw kind 1 dag per week vast overblijft en u het bedrag vooraf betaalt)

Heeft u voor 2x per week betaald en uw kind moet die week een keer extra overblijven, dan wordt een strippenkaart aangemaakt en afgetekend.

Wij hanteren alleen nog jaarlijkse bedragen. U dient zelf de betaling te regelen. Wij sturen geen nota’s of acceptgiro’s.
Gelieve het inschrijfformulier vóór 28 juni 2019 in  te leveren. 
Het verschuldigde bedrag graag voor 1 september 2019 overmaken op IBAN-nummer NL20 RABO 0140516514 t.n.v. overblijven 'De Meulenrakkers', onder duidelijke vermelding van naam en groep van uw kind.

Heeft u nog vragen over het overblijven, dan kunt u altijd terecht bij één van bovenstaande personen.

De Overblijfcommissie

Hier vindt u het volledige overblijfreglement

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Daaruit voortvloeiend heeft de overblijfcommissie de volgende privacy-verklaring met betrekking tot het overblijven opgesteld: privacy-verklaring overblijven  

Hier vindt u de huisregels voor het overblijven

Hier vindt u het inschrijfformulier overblijven
 

 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van