Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks worden ruim 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Huiselijk geweld en kindermishandeling tast de kern van een kind aan: het vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang zijn.

Lees meer...

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop wij omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden ouders.

Via de volgende link kunt u het protocol downloaden:

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol digitaal verkeer

Om eenduidigheid te creëren in het omgaan met digitaal verkeer voor kinderen, ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel heeft De Meulenrakkers een protocol digitaal verkeer opgesteld.

Via de volgende link is het protocol te downloaden:

Protocol digitaal verkeer

Dyslexieprotocol

In het dyslexieprorocol laten wij u zien hoe we als school omgaan met kinderen die lees- en spellingmoeilijkheden hebben en die mogelijk dyslexie ontwikkelen.


Dyslexieprotocol De Meulenrakkers

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van