Pestprotocol

Pestpreventiebeleid

Het beleidsstuk pestpreventie geeft duidelijkheid en eenduidigheid over hoe we pestgedrag op De Meulenrakkers proberen te voorkomen door in te zetten op sociale veiligheid en een goede communicatiestructuur en hoe onze aanpak is, als er toch sprake mocht zijn van pestgedrag.

Het volledige protocol is hier te downloaden als pdf-bestand

Foto- en videoprotocol

De Meulenrakkers heeft een foto- en videoprotocol.
Hierin staan de belangrijkste zaken vermeld die op onze school gelden voor het maken van foto’s en video’s.

Foto- en videoprotocol

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van