Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks worden ruim 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Huiselijk geweld en kindermishandeling tast de kern van een kind aan: het vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang zijn.

Vanaf 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een feit. Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en/of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen.

Op De Meulenrakkers is Inge Schuurbiers als aandachtsfunctionaris aangesteld. Een aandachtsfunctionaris is een contactpersoon binnen de organisatie die deskundig is op het gebied van kindermishandeling/ huiselijk geweld en goed op de hoogte is van de meldcode. De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure en zorgt ervoor dat deze kwalitatief goed verloopt.

Meer informatie over de Meldcode kunt u lezen op www.schoolenveiligheid.nl  

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van