Medezeggenschapsraad

Wie zijn wij?
Deze raad geeft advies en verleent instemming bij zaken die het beleid van de school aangaan. In de medezeggenschapsraad hebben op onze school drie ouders en drie personeelsleden zitting. Zodra zich een vacature voordoet, wordt gezocht naar nieuwe kandidaten. Indien zich meerdere kandidaten melden, worden er verkiezingen gehouden. Voor de schooloverstijgende zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De raad geeft advies of verleent instemming in zaken als beleidsstukken, klachtenregeling, bovenschoolse regelingen e.d. aan het College van Bestuur van de Lowys Porquinstichting.
Onze MR bestaat uit de volgende leden: Jeroen Kuiper, Marjolein Minnebach en Vincent Pronk (oudergeleding), Suzie de Vos (voorzitter), Marion van Zunderd en Wendy van den Bosch (teamgeleding).
Jannie Bouwens is vanuit de directie adviseur van de medezeggenschapsraad.
                                                      
Wat willen wij?
Wij willen een toegankelijke MR zijn, die open staat voor informatie van zowel binnen als buiten onze school. We willen, als vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, invloed uitoefenen op het beleid van de school.
We willen samen met de beleidsmakers een deskundige en geïnteresseerde gesprekspartner zijn die verantwoordelijkheid neemt bij besluiten in het belang van de school, personeel, leerlingen en ouders.
We willen in nauw contact staan met ouders en leerkrachten en open staan voor hun vragen, opmerkingen en reacties.

Onze doelwaarden:
Het doel van MR De Meulenrakkers is het verbeteren, controleren en bewaken van een leef- en leeromgeving waar kinderen met al hun verschillen tot hun recht komen en gelukkig zijn.
Het meedenken en aanleveren van ideeën in beleidsmatige zaken behoort tot de kernwaarden van de MR.

Onze missie:
Het mission-statement van De Meulenrakkers is de slogan: “Gelukkig leren; leren gelukkig te zijn”, een school scheppen waarin alle kinderen, ondanks alle verschillen, gelukkig zijn. Onze voornaamste opdracht als MR is bewaken en zorgdragen dat dit gerealiseerd wordt.
 
Onze ambitie:
Proactief meedenken in het beleid van de school. Ideeën aanleveren en meedenken met de beleidsmakers om zodoende tot een hoger niveau van onderwijs te komen. Het meehelpen om het onderwijs zo in te richten dat iedereen optimaal tot zijn recht komt.

Onze kernwaarden:
Medezeggenschapsraad De Meulenrakkers onderscheidt zich door:
·         bewaken van het gevoerde beleid;
·         meedenken met de beleidsmakers;
·         zorgen dat kinderen zich thuis en beschermd voelen op school;
·         creëren van een veilig pedagogisch-sociaal klimaat (Scol, pestpreventiebeleid, Kinderen en hun Sociale Talenten, leefregels).
U kunt de MR bereiken via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u de notulen van de vergaderingen willen inzien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via het hierbovenstaande e-mailadres van de MR. 

Huishoudelijk reglement MR

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van