Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders of verzorgers van leerlingen, die zich vrijwillig inzetten voor de leerlingen van de school. Het doel is om de samenwerking tussen de ouders, het ouderpanel, het schoolbestuur, de directie en het onderwijsteam te bevorderen.
Ieder jaar wordt aan alle ouders een ouderbijdrage gevraagd om de onkosten van de activiteiten te kunnen dekken. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Deze bijdrage is vrijwillig, maar voor de organisatie van al onze activiteiten onmisbaar. Op dit moment bedraagt de bijdrage € 17,50 per kind. Stroomt een kind halverwege het jaar in, dan bedragen de kosten €8,75 per kind. Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL81 RABO 0140 5189 08 t.n.v. Oudervereniging de Meulenrakkers o.v.v. de naam en de klas van uw kind.
De oudervereniging stelt het zeer op prijs dat voor gemiddeld 95% van de leerlingen de ouderbijdrage voldaan wordt. Daardoor kunnen wij de leuke activiteiten blijven financieren en door laten gaan! In hoofdstuk 1.11 kunt u meer informatie vinden over de vrijwillige bijdrage en hoe deze wordt ingezet.
De oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen en aan het begin van het schooljaar vindt de algemene ledenvergadering plaats. U wordt door het Bestuur van de oudervereniging uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de begroting besproken en een onderbouwing gegeven over de te besteden gelden. Tevens wordt de activiteitenkalender van het schooljaar besproken.
Om de drie jaar kunnen de bestuursleden van de oudervereniging herkozen worden of treden ze af. Ouders kunnen zich tijdens dit overleg kandidaat stellen om als bestuurslid gekozen te worden. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar ouders die willen ondersteunen bij de diverse activiteiten.
Mocht u interesse hebben om lid te worden van de oudervereniging of mee te helpen bij bepaalde activiteiten, dan kunt u zich opgeven bij de oudervereniging. U kunt de oudervereniging het best bereiken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek ons aan in de wandelgangen.

De oudervereniging bestaat uit:
Bart Valkenburg: voorzitter                             
Deborah van Loon: secretaris                        
Else Brinkman: penningmeester                                    
Manuela de Moor: vice- penningmeester   
Lenny Borremans                                              
Bianca van Merode
Marly Goris          
Angelica Kumza                  

 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van